Be Queen

1 Maja 8, Łowicz

Teraz zamknięte Dzisiaj: 10:00 - 18:00

W wybranym dniu, nie ma wolnych terminów.

Brak dostępnych terminów w rezerwacji online, prosimy o kontakt telefoniczny.

Kontakt

Be Queen
1 Maja 8
99-400 Łowicz
Średnia 5.00 z 65 ocen
Oznacz ten salon jako ulubionyUsuń salon z listy ulubionych
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
08:00 - 14:00
Niedziela
Zamknięte

Lokalizacja

Informacje ogólne

Królestwo piękna. Profesjonalne usługi, indywidualne podejście. Poczuj wyjątkowość.


REGULAMIN

REGULAMIN Be Queen z siedzibą w Łowiczu 99-400, ul. 1 Maja 8, obowiązujący od dnia 20.06.2024r.

 

§1 Zasady ogólne

1. Osoby przebywające na terenie Be Queen zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin jest dostępny w recepcji Be Queen oraz na stronie internetowej www.bukka.pl/bequeen.

2. Właściciele oraz Pracownicy i podwykonawcy nie są odpowiedzialni za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Klientów/Pacjentów, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu na terenie Be Queen.

3. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, właściciele oraz Pracownicy i podwykonawcy nie są odpowiedzialni za urazy, utratę zdrowia bądź mienia, śmierć, powstałe na terenie Be Queen w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.

4. Klient/Pacjent oświadcza, iż przed rozpoczęciem uczestnictwa w zabiegach uwzględni swój stan zdrowia i nie przystąpi do nich, jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Wszystkim Klientom/Pacjentom doradzamy, aby przed skorzystaniem z naszych usług, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia.

5. Zakup wszelkich usług z naszej oferty, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Klienta/Pacjenta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z nich oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§2 Godziny pracy 

Część zabiegowa otwarta jest od poniedziałku do soboty w godzinach w godzinach ustalonych z Klientem/Pacjentem po uprzednim zapisie.

§3 Prawo odwołania

Be Queen zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie przed jej rozpoczęciem z powodów niezależnych od niego, zdarzeń losowych. Zobowiązany jest wówczas do złożenia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonej należności/zadatku.

§4 Wzajemne obowiązki i uprawnienia

1. Cały obszar salonu jest strefą dla niepalących.

2. Zabrania się:

a) przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

b) sprzedaży i wnoszenia napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

c) zachowań agresywnych, wulgarnych bądź niestosownych,

d) sprzedaży i akwizycji,

e) zakłócania pobytu innym osobom,

f) zabrania się wynoszenia wyposażenia Be Queen poza jego teren.

3. W razie niezastosowania się do zakazów, o których mowa w ust. 1 i 2 na polecenie pracownika Pracownika Be Queen osoba łamiąca zakaz będzie musiała opuścić nasz salon.

4. W celu zapewnienia należytego porządku i bezpieczeństwa Be Queen zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług.

5. Bez zgody właścicieli zabronione jest prowadzenie na terenie Obiektu reklamy w jakiejkolwiek formie. Bezwzględnie wzbronione jest polecanie i zachęcanie do korzystania z odpłatnych lub nieodpłatnych usług konkurencyjnych świadczonych przez inne osoby, podmioty gospodarcze lub instytucje.

6. Prowadzanie rozmów powinno odbywać się w sposób, który umożliwi innym Pacjentom/Klientom relaks, zarówno podczas zajęć grupowych, jak i zabiegów indywidualnych.

7. Wszystkie przedmioty muszą zostać zabrane przed opuszczeniem Be Queen. Znalezione przedmioty pozostawione w salonie zostaną przechowane przez 3 dni.

8. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie obsługi.

9. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać Kingi Stychlerz lub Karoliny Boczek.

10. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie. O sposobie załatwienia sprawy Klient/Pacjent składający reklamację zostanie poinformowany w terminie 14 dni roboczych.

§5 Płatność

1. Płatność za usługę świadczoną przez Be Queen następuje po wykonaniu usługi, w recepcji zgodnie z cenami obowiązującymi w aktualnym cenniku Be Queen na stronie www.bukka.pl/bequeen.

2. Uiszczona opłata za niewykorzystane w terminie usługi oraz w przypadku wyproszenia Pacjenta/Klienta z obiektu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie podlega zwrotowi.

3. Istnieje możliwość bezpłatnej anulacji zabiegu do 24 godzin przed jego rozpoczęciem. W przypadku anulacji na 12 godzin przed planowaną wizytą Be Queen zastrzega sobie prawo do obciążenia Państwa 100% wartości zabiegu.

§6 Zabiegi

1. Osoby korzystające z części zabiegowej mają obowiązek wypełnić przed pierwszą wizytą kartę klienta dostępną w recepcji. W tym celu prosimy o przybycie 15 minut przed godziną pierwszego zabiegu.

2. Przystąpienie do zabiegu jest równoważne z oświadczeniem, iż nie posiadają Państwo przeciwskazań do jego wykonania.

3. Z zabiegów mogą korzystać osoby niepełnoletnie:

a) do 16 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna oraz w obecności prawnego opiekuna

b) od 16 do 18 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna.

5. Pracownicy Be Queen są uprawnieni do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z niestosownym zachowaniem Gościa (np. propozycje seksualne, agresja itp.) nie zwracając jego kosztów.

6. Spóźnienie na zabieg spowoduje jego skrócenie, nie zmieniając jego ceny.

§7 Postanowienia końcowe

1. Be Queen nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższego regulaminu.

2. W sprawach spornych nie określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Zespół

Kinga

Właścicielka/Kosmetolog/Pielęgniarka

5.00

Kinga

Właścicielka/Kosmetolog/Pielęgniarka

Szefowa części kosmetycznej, to wyjątkowa kombinacja kosmetologa i pielęgniarki specjalizującej się w medycynie estetycznej. Jej wiedza i doświadczenie sprawiają, że jest ekspertką w poprawie urody i pielęgnacji skóry, a prowadzony przez nią salon to miejsce, gdzie klientki znajdują relaks i skuteczne rozwiązania estetyczne poprzez niezwykłe umiejętności w wykonywaniu zabiegów. Empatyczne podejście Kingi i umiejętność słuchania pozwalają jej zrozumieć potrzeby klientek i dostosować zabiegi do ich oczekiwań. Dzięki wiedzy medycznej i umiejętnościom kosmetologicznym, klientki otrzymują kompleksową opiekę i doskonałe rezultaty.

Ostatnia wizyta umówiona wczoraj

Najbliższe wolne terminy online

Rezerwacja telefoniczna

Karolina

Właścicielka/Fryzjerka

5.00

Karolina

Właścicielka/Fryzjerka

Szefowa części fryzjerskiej, fryzjerka, jest uosobieniem pasji i profesjonalizmu. Jej jasne blond włosy i uśmiech pełen pewności siebie przyciągają uwagę. Z niezrównanym talentem i kreatywnością, Karolina tworzy fryzury, które podkreślają indywidualny styl klientów. Jej precyzja w wykonywaniu perfekcyjnych strzyżeń i kolorów jest godna podziwu. Karolina to wir energii i nieprzewidywalnych żartów, które są równie urocze jak jej fryzury. Tworzy atmosferę współpracy i wzajemnego wsparcia. Dla niej salon to miejsce, gdzie zabawa i wyjątkowe fryzury idą w parze.

Ostatnia wizyta umówiona wczoraj

Najbliższe wolne terminy online

Rezerwacja telefoniczna

Kinga K.

Stylistka paznokci

5.00

Kinga K.

Stylistka paznokci

A

Adrianna

5.00
A

Adrianna

A

Aleksandra

Fryzjer

Cennik

Barber

Strzyżenie brody 30 min 50 PLN

Stylizacja brody połaczona z pielęgnacją marki DEPOT

Strzyżenie męskie + strzyżenie brody 60 min 80 PLN

Strzyżenie męskie + strzyżenie brody z pielęgnacją marki DEPOT

Strzyżenie męskie klasyczne 30 min 40 PLN
Strzyżenie męskie półdługie 45 min 60 PLN
Tuszowanie siwizny ze strzyżeniem 45 min 70 PLN

 Działa w zaledwie 5 minut dla odświeżonego, młodszego wyglądu, bez sztucznego efektu - bez widocznego odrostu. Nieskomplikowana usługa przy myjce fryzjerskiej, włosy wydają się pełniejsze.  Gwarantujemy   utrzymanie naturalnego efektu nawet podczas wypłukiwania się koloru.


Depilacja

Wosk całe nogi 35 min 100 PLN
Wosk nosa 10 min 15 PLN
Wosk pachy 20 min 40 PLN
Wosk przedramion 20 min 50 PLN
Wosk twarz 20 min 30 PLN
Wosk uda 20 min 60 PLN
Wosk wąsik 15 min 15 PLN
Wosk wąsik i broda 20 min 25 PLN
Wosk łydki 20 min 60 PLN

Fryzjerstwo

Zabieg SPA dla włosów SENS.US !! NOWOŚĆ!! 75 min 170 PLN
Strzyżenia damskie
Strzyżenie damskie- włosy długie 60 min 100 PLN
Strzyżenie damskie- włosy krótkie 40 min 65 PLN
Strzyżenie damskie- włosy średnie 60 min 70 PLN
Strzyżenie grzywki 15 min 20 PLN
Koloryzacje
Airtouch +zabieg pielęgnacyjny gratis 300 min od 450 PLN
Baleyage niteczkowy z tonowaniem i strzyżeniem 210 min od 250 PLN
Koloryzacja jednotonowa ze strzyżeniem + zabieg pielęgnacyjny 110 min od 180 PLN
Koloryzacja półtrwała/tonowanie ze strzyżeniem 90 min od 180 PLN
Ombre/Sombre bez strzyżenia + zabieg pielegnacyjny 180 min od 250 PLN
Baleyage niteczkowy z tonowaniem bez strzyżenia 210 min od 200 PLN
Koloryzacja jednotonowa bez strzyżenia + zabieg pielęgnacyjny 110 min od 160 PLN
Koloryzacja półtrwała/tonowanie bez strzyżenia 90 min od 160 PLN
Ombre/Sombre ze strzyżeniem + zabieg pielegnacyjny 180 min od 300 PLN
Stylizacja
Loki 45 min od 30 PLN
Modelowanie 45 min od 50 PLN
Modelowanie + loki 45 min od 70 PLN
Próba ślubna 90 min od 150 PLN
Upięcie 60 min od 100 PLN
Upięcie ślubne 60 min od 150 PLN
Pielęgnacje
Botox na ciepło do usługi fryzjerskiej 60 min 200 PLN
Botox na zimno do usługi fryzjerskiej 30 min 120 PLN
Oczyszczanie skóry głowy z peelingiem 40 min 90 PLN
Zabieg Marocanoil dodany do usługi fryzjerskiej 30 min 100 PLN
Zabieg pielęgnacyjny GEN.US dodany do usługi fryzjerskiej 15 min 50 PLN
zabieg pielęgnacyjny PREMIUM CASHMERE MASK do usługi fryzjerskiej 15 min 80 PLN
zabieg pielęgnacyjny Tahe KERATIN GOLD dodany do usługi fryzjerskiej 15 min 100 PLN
Zabieg regenerujący Montibello TREAT 15 min 80 PLN
Zabiegi pielęgnacyjno-prostujące
BIOPLASTIA 180 min od 350 PLN
Keratynowe prostowanie włosów 180 min od 350 PLN
NANOPLASTIA 180 min od 350 PLN
Trwałe przekształcenia włosów
FORM ME UP - biologiczna/organiczna trwała ondulacja 195 min od 150 PLN

Inne

Przekłucie wenflonem pojedyncze ucha - powyżej 16 roku życia!!! 15 min 60 PLN
Przekłucie wenflonem nosa - powyżej 16 roku życia!!! 15 min 130 PLN

Kosmetologia

Endermolift twarzy 60 min 140 PLN

To innowacyjny zabieg kosmetologiczny, który koncentruje się na regeneracji i odmładzaniu skóry twarzy. Wykorzystuje on technologię endermologii, gdzie specjalny aparat wykonuje delikatny masaż mechaniczny, poprawiając krążenie krwi i limfy. Ten non-inwazyjny zabieg pomaga redukować zmarszczki, poprawiać jędrność skóry oraz daje efekt naturalnego liftingu. Jest to bezpieczna i skuteczna metoda poprawy kondycji skóry twarz

Endermologia LPG Integral 1 zabieg na ciało 60 min 190 PLN

Zabieg Endermologii LPG to niezwykle relaksujący i skuteczny masaż na ciało trwający zaledwie 35 minut. Co więcej, warto zaznaczyć, że nasz sprzęt ma potwierdzone skutki, wsparte aż 130 badaniami klinicznymi. Podczas tego zabiegu wykorzystywana jest zaawansowana technologia, która działa na skórę poprzez delikatny masaż mechaniczny. Specjalne głowice aparatów LPG stymulują skórę, tkankę podskórną i mięśnie, poprawiając mikrokrążenie oraz usuwając toksyny. Efektem jest poprawa jędrności i elastyczności skóry, zmniejszenie cellulitu oraz ułatwienie procesu spalania tłuszczu. Dodatkowym atutem jest uczucie odprężenia i relaksu podczas zabiegu, co sprawia, że to nie tylko inwestycja w urodę, ale także w samopoczucie. Zabieg Endermologii LPG to doskonały sposób na poprawę kondycji skóry i wymodelowanie sylwetki w krótkim czasie.

Endermologia LPG Integral 10 zabiegów na ciało 60 min 1500 PLN
Endermologia LPG Integral 15 zabiegów na ciało 60 min 2100 PLN
Endermologia LPG Integral 20 zabiegów na ciało 60 min 2750 PLN
Fala Radiowa 60 min 120 PLN

To nowoczesny zabieg kosmetologiczny, który pobudza kolagen i elastynę w skórze poprzez emitowanie impulsów energii radiowej. Jest skutecznym sposobem na redukcję zmarszczek i poprawę owalu twarzy, a jego ogromnym plusem jest brak długiej rekonwalescencji. Ta nieinwazyjna metoda pozwala od razu wrócić do codziennych zajęć po zabiegu, co sprawia, że jest coraz popularniejsza w pielęgnacji przeciwzmarszczkowej skóry.Lipoliza iniekcyjna partii ciała 20 min od 200 PLN
Lipoliza iniekcyjna podbródka 15 min 150 PLN

Zabieg medycyny estetycznej, który ma na celu redukcję zbędnej tkanki tłuszczowej w okolicach podbródka, często nazywanej “podwójnym podbródkiem”. Podczas tego zabiegu, stosuje się zastrzyki zawierające substancje chemiczne, które rozpuszczają nagromadzony tłuszcz. Zabieg lipolizy podbródka jest stosunkowo szybki i nieinwazyjny. Po wstrzyknięciu substancji lipolitycznych, tłuszcz jest stopniowo metabolizowany przez organizm i usuwany. Efekty zabiegu są widoczne po kilku tygodniach. Lipoliza podbródka jest popularna wśród osób, które chcą poprawić kontur swojego podbródka bez konieczności poddawania się operacji chirurgicznej.

Mezoterapia igłowa (Dermaheal, Cytocare, Neauvia) 90 min od 250 PLN

Nieinwazyjny zabieg kosmetologiczny, który polega na wstrzykiwaniu specjalnych koktajli witaminowych, minerałów i innych substancji odżywczych bezpośrednio w skórę za pomocą cienkich igieł. Ten zabieg ma na celu poprawę kondycji skóry, redukcję zmarszczek, nawilżenie oraz odbudowę kolagenu i elastyny. Mezoterapia igłowa jest popularna wśród osób, które chcą poprawić wygląd skóry twarzy, szyi, dekoltu lub innych obszarów ciała.


Mezoterapia igłowa skóry głowy Dr. Cyj 20 min 550 PLN

Zabieg, który koncentruje się na poprawie stanu skóry głowy i włosów. Wykonywany poprzez wstrzykiwanie specjalnych koktajli witaminowych, minerałów oraz substancji stymulujących wzrost włosów bezpośrednio w skórę głowy przy użyciu cienkich igieł. Ma na celu stymulację krążenia krwi, odżywienie mieszka włosowego i poprawę zdrowia włosów. Pomaga w leczeniu problemów takich jak łysienie, wypadanie włosów czy osłabione włosy.Mezoterapia mikroigłowa z kwasami 60 min 350 PLN

Zaawansowany zabieg kosmetologiczny, który łączy w sobie dwie skuteczne metody poprawy kondycji skóry. W trakcie tego zabiegu, cienkie mikro igiełki wprowadzają specjalnie dobrany kwas chemiczny bezpośrednio w skórę. Substancje o działaniu nawilżającym i odmładzającym, rozjaśniającym pomagają w stymulacji produkcji kolagenu i elastyny, poprawiają nawilżenie skóry oraz redukują zmarszczki i inne oznaki starzenia, wyrównują blizny i redukują przebarwienia skórne. Zabieg ten może być stosowany do poprawy wyglądu skóry na twarzy, szyi, dekoltu oraz innych obszarach ciała. Efekty są widoczne po kilku tygodniach i mogą być długotrwałe.

Osocze łączone z fibryną podwójnie wirowane 2 probóki 105 min 800 PLN
Osocze/fibryna bogatopłytkowa 1 ampułka 90 min 450 PLN

Innowacyjny zabieg kosmetologiczny wykorzystujący własną krew. Procedura polega na oddzieleniu osocza/fibryny bogatego w płytki krwi i aplikacji go na skórę lub inny obszar ciała w celu stymulacji procesów regeneracyjnych. Osocze i fibryna bogatopłytkowe są bogate w czynniki wzrostu, które wspierają gojenie się tkanek, regenerację komórek i produkcję kolagenu. Zabieg ten jest stosowany w różnych dziedzinach medycyny, w tym w dermatologii i medycynie estetycznej, do poprawy kondycji skóry, redukcji blizn, spłycenia zmarszczek, czy nawet leczenia łysienia. Jednym z głównych atutów osocza i fibryny bogatopłytkowej jest to, że wykorzystuje naturalne zasoby organizmu, co minimalizuje ryzyko działań niepożądanych.

Osocze/fibryna bogatopłytkowa 2 ampułki 90 min 600 PLN
Osocze/fibryna bogatopłytkowa 3 ampułki 90 min 750 PLN
Oxybrazja 45 min 120 PLN

Polega na mechanicznym złuszczaniu i oczyszczaniu skóry. W trakcie tego zabiegu, urządzenie pod wysokim ciśnieniem wydmuchuje czyste mikrokrople tlenu i soli fizjologicznej na skórę, jednocześnie usuwając martwe komórki naskórka oraz zanieczyszczenia. Oxybrazja ma wiele korzyści, w tym poprawę tekstury i elastyczności skóry, zmniejszenie widoczności porów, działanie antybakteryjne na cerę trądzikową, rozjaśnienie przebarwień, redukcję zmarszczek oraz stymulację procesów regeneracyjnych. Jest to także bezpieczna opcja dla osób o wrażliwej skórze, ponieważ zabieg jest delikatny i nieinwazyjny. Świetnie się sprawdza jako zabieg bankietowy, gdyż makijaż trzyma się po zabiegu znacznie lepiej i dłużej. Oxybrazja to skuteczny sposób na odnowienie skóry twarzy, szyi, dekoltu, skór głowy a nawet innych obszarów ciała.   Peeling chemiczny BIOREPEEL (kwasy) 45 min od 200 PLN

  Włoski peeling medyczny do biostymulacji skóry. Może być łączony z mikronakłuwaniem. BioRePeelCl3, to wyrób medyczny będący dwufazowym, opatentowanym peelingiem o działaniu biostymulującym i rewitalizującym. Dzięki delikatnemu działaniu złuszczającemu i keratolitycznemu, przyspiesza regenerację komórek poprzez usuwanie zewnętrznych komórek warstwy rogowej z selektywnym działaniem na wiązanie połączeń korneocytów. WSKAZANIA: rewitalizacja skóry; przywrócenie napięcia i elastyczności skóry; redukcja zmarszczek, wyrównanie kolorytu skóry i redukcja przebarwień; obkurczenie porów; seboregulacja i ograniczenie nadmiernego łojotoku.  Peeling chemiczny MEDIDERMA (kwasy) dobrane indywidualnie dla potrzeb skóry (twarz) 45 min od 140 PLN

  To hiszpańskie peelingi z zaawansowanymi procedurami kosmetologicznymi, które wykorzystuje specjalnie opracowane substancje chemiczne, aby poprawić wygląd skóry. Ten rodzaj peelingu może pomóc w redukcji zmarszczek, poprawie tekstury skóry, rozjaśnieniu przebarwień i usuwaniu niedoskonałości. Peeling chemiczny Mediderma jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb i rodzaju skóry. Zazwyczaj jest stosowany na twarzy, szyi, dekolcie i innych obszarach ciała. To procedura, która może dostarczyć widoczne i długotrwałe efekty.   Peeling chemiczny MEDIDERMA (kwasy) dobrane indywidualnie dla potrzeb skóry (twarz, szyja, dekolt) 45 min od 200 PLN
  Peeling chemiczny PQAge (kwasy) 45 min od 200 PLN

  PQAGE to preparat medyczny - peeling ujędrniająco-liftingujący do rewitalizacji skóry. Dzięki szczególnemu połączeniu TCA, kwasu kojowego, nadtlenku mocznika oraz koenzym Q10, preparat pozwala na poprawę stanu skóry i rozjaśnienie przebarwień, zwalcza niedoskonałości, a wyraźnie odmłodzona cera promienieje. Regeneruje on głębsze warstwy skóry bez naruszenia powierzchni skóry właściwej. Dlatego może być stosowany przez cały rok.

  Peeling kawitacyjny 60 min 100 PLN

  Polega na usuwaniu martwych komórek naskórka oraz zanieczyszczeń z powierzchni skóry przy użyciu ultradźwięków. W trakcie tego zabiegu, specjalne urządzenie emituje fale ultradźwiękowe, które tworzą mikroskopijne pęcherzyki usuwając zanieczyszczenia i martwe komórki naskórka. Peeling kawitacyjny jest delikatny i nieinwazyjny, co oznacza, że nie powoduje uszkodzeń skóry. Zabieg ten może pomóc w poprawie tekstury skóry, zmniejszeniu porów, rozjaśnieniu przebarwień oraz stymulacji procesów regeneracyjnych. Jest to popularny zabieg, który można stosować na twarzy, szyi, dekolcie. Jednym z jego głównych atutów jest brak okresu rekonwalescencji.

  Stymulator tkankowy LUMI EYES 40 min 450 PLN
  Stymulator tkankowy POLLY-N 30 min 450 PLN
  Zabieg oczyszczania twarzy 90 min od 200 PLN
  Zabieg tlenowy (oxybrazja+infuzja tlenowa) 70 min od 280 PLN
  Zabieg z 4% retinolem - 3 RETISES CT YELLOW PEEL 30 min 260 PLN
  Terapia z egzosomami - twarz 45 min 600 PLN

  Egzosomy to niewielkie pęcherzyki zewnątrzkomórkowe o wielkości około 100 nanometrów. Są najważniejszym mechanizmem w procesie komunikacji międzykomórkowej w naszym organizmie, dostarczając lipidy, białka i RNA niezbędne do aktywacji reakcji biologicznej w komórkach. Dzięki zdolności przenikania do komórek zyskują popularność w zastosowaniach klinicznych, jako składnik regenerujący komórki nowej generacji.  

  Korzyści z terapii z egzosomami:

  - Redukcja zmarszczek

  - Przywrócenie bariery ochronnej skóry

  - Poprawa kolorytu skóry

  - Łagodzenie stanów zapalnych

  - Regeneracja komórek skóry

  - Przywrócenie elastyczności

  - Poprawa nawilżenia

  Terapia z egzosomami - twarz, szyja, dekolt 60 min 1000 PLN

  Egzosomy to niewielkie pęcherzyki zewnątrzkomórkowe o wielkości około 100 nanometrów. Są najważniejszym mechanizmem w procesie komunikacji międzykomórkowej w naszym organizmie, dostarczając lipidy, białka i RNA niezbędne do aktywacji reakcji biologicznej w komórkach. Dzięki zdolności przenikania do komórek zyskują popularność w zastosowaniach klinicznych, jako składnik regenerujący komórki nowej generacji.  

  Korzyści z terapii z egzosomami:

  - Redukcja zmarszczek

  - Przywrócenie bariery ochronnej skóry

  - Poprawa kolorytu skóry

  - Łagodzenie stanów zapalnych

  - Regeneracja komórek skóry

  - Przywrócenie elastyczności

  - Poprawa nawilżenia


  Mezobotoks - twarz 90 min 500 PLN

  Kosmetyka

  Dopełnienie rzęs 1:1 90 min 110 PLN
  Henna lub farbka brwi 20 min 40 PLN
  Henna lub farbka brwi i rzęs 30 min 45 PLN
  Henna lub farbka rzęs 20 min 40 PLN
  Laminacja brwi + regulacja 30 min 80 PLN
  Laminacja brwi + regulacja + farbka 45 min 120 PLN
  Przedłużanie rzęs 1:1 150 min 140 PLN
  Regulacja brwi 15 min 25 PLN
  Henna pudrowa brwi 45 min 90 PLN

  Medycyna estetyczna

  Dopigmentowanie brwi po roku 90 min 350 PLN
  Makijaż permanentny brwi (2 zabiegi) 120 min 700 PLN
  Modelowanie brody kwasem hialuronowym 60 min 600 PLN
  Modelowanie policzków kwasem hialuronowym 1 ml 90 min 600 PLN
  Modelowanie policzków kwasem hialuronowym 2 ml 90 min 1150 PLN
  Modelowanie policzków kwasem hialuronowym 3 ml 90 min 1500 PLN
  Modelowanie ust kwasem hialuronowym 60 min 650 PLN
  Wypełnienie bruzd nosowo-wargowych kwasem hialuronowym 60 min 600 PLN
  Efekt BTX 1 okolica 60 min 400 PLN

  Zabieg Efekt BTX wykorzystuje toksynę botulinową do redukcji zmarszczek i wygładzenia skóry poprzez blokowanie sygnałów nerwowych do mięśni. Można go stosować w różnych obszarach tj.

  - zmarszczki poprzeczne czoła

  - "lwiej" zmarszczki

  - "kurze łapki"

  - foxy eyes

  - broda brukowana

  - skorygowanie uśmiechu dziąsłowego

  - lip lift

  - uniesienie końcówki i zwężenie płatków nosa

  - bruksizm


  Efektem zabiegu jest tymczasowe rozluźnienie mimiki, redukcja zmarszczek oraz odświeżony, bardziej promienny wygląd skóry.


  !!UWAGA!! Nie wykonujemy tylko wygładzenia zmarszczek poprzecznych czoła ani "lwiej zmarszki". Wyłączenie mięśni tylko z jednej z tych stref spowoduje zniekształcenie okolicy nad brwiami lub nad tętniczkami nabłonkowymi i jest to NIEODWRACALNE!! 

  Efekt BTX 2 okolice 60 min 600 PLN

  Zabieg Efekt BTX wykorzystuje toksynę botulinową do redukcji zmarszczek i wygładzenia skóry poprzez blokowanie sygnałów nerwowych do mięśni. Można go stosować w różnych obszarach tj.

  - zmarszczki poprzeczne czoła

  - "lwiej" zmarszczki

  - "kurze łapki"

  - foxy eyes

  - broda brukowana

  - skorygowanie uśmiechu dziąsłowego

  - lip lift

  - uniesienie końcówki i zwężenie płatków nosa

  - bruksizm


  Efektem zabiegu jest tymczasowe rozluźnienie mimiki, redukcja zmarszczek oraz odświeżony, bardziej promienny wygląd skóry.


  !!UWAGA!! Nie wykonujemy tylko wygładzenia zmarszczek poprzecznych czoła ani "lwiej zmarszki". Wyłączenie mięśni tylko z jednej z tych stref spowoduje zniekształcenie okolicy nad brwiami lub nad tętniczkami nabłonkowymi i jest to NIEODWRACALNE!!


  Efekt BTX 3 okolice 60 min 850 PLN

  Zabieg Efekt BTX wykorzystuje toksynę botulinową do redukcji zmarszczek i wygładzenia skóry poprzez blokowanie sygnałów nerwowych do mięśni. Można go stosować w różnych obszarach tj.

  - zmarszczki poprzeczne czoła

  - "lwiej" zmarszczki

  - "kurze łapki"

  - foxy eyes

  - broda brukowana

  - skorygowanie uśmiechu dziąsłowego

  - lip lift

  - uniesienie końcówki i zwężenie płatków nosa

  - bruksizm


  Efektem zabiegu jest tymczasowe rozluźnienie mimiki, redukcja zmarszczek oraz odświeżony, bardziej promienny wygląd skóry.


  !!UWAGA!! Nie wykonujemy tylko wygładzenia zmarszczek poprzecznych czoła ani "lwiej zmarszki". Wyłączenie mięśni tylko z jednej z tych stref spowoduje zniekształcenie okolicy nad brwiami lub nad tętniczkami nabłonkowymi i jest to NIEODWRACALNE!!


  Koktajl Monako - Królewski Lifting (twarz) 90 min 800 PLN

  Koktajl Monako nazywany również Królewskim Liftingiem to zabieg, który w krótkim czasie przynosi spektakularne rezultaty, znacznie spowalniając procesy starzenia. Oparty jest na precyzyjnie dobranych składnikach, takich jak toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, peptydy i różne witaminy podawane na zasadzie mezoterapii igłowej. Koktajl Monako jest idealny do każdego rodzaju skóry:

  • z głębokimi zmarszczkami (także mimicznymi)
  • z zmniejszoną elastycznością, gęstością i nawożeniem
  • matowym kolorem

  Efektem jest długotrwały lifting, głębokie nawilżenie i ujędrnienie skóry, spłycenie i wygładzenie zmarszczek, wyrównanie kolorytu skóry.

  Koktajl Monako - Królewski Lifting (twarz, szyja, dekolt) 105 min 1000 PLN

  Koktajl Monako nazywany również Królewskim Liftingiem to zabieg, który w krótkim czasie przynosi spektakularne rezultaty, znacznie spowalniając procesy starzenia. Oparty jest na precyzyjnie dobranych składnikach, takich jak toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, peptydy i różne witaminy podawane na zasadzie mezoterapii igłowej. Koktajl Monako jest idealny do każdego rodzaju skóry:

  • z głębokimi zmarszczkami (także mimicznymi)
  • z zmniejszoną elastycznością, gęstością i nawożeniem
  • matowym kolorem

  Efektem jest długotrwały lifting, głębokie nawilżenie i ujędrnienie skóry, spłycenie i wygładzenie zmarszczek, wyrównanie kolorytu skóry.


  Paznokcie

  Manicure hybrydowy 90 min 90 PLN
  Manicure hybrydowy FRENCH 90 min 110 PLN
  Manicure utwardzany tylko bazą mineralną 70 min 80 PLN
  Manicure z odżywka 60 min 60 PLN
  Mini pedicure frezarkowy (opracowanie samej podeszwy stopy) 60 min 80 PLN
  Mini pedicure hybrydowy (same paznokcie) 75 min 80 PLN

  Mini Pedicure Hybrydowy to idealna usługa dla tych, którzy chcą zadbać o wygląd swoich paznokci na stopach. Jest to szybka i efektywna metoda, która zapewni Twoim paznokciom długotrwały wygląd i piękny wygląd, nie tylko na wakacje :)

  Co zawiera nasz Mini Pedicure Hybrydowy:

  1. Przygotowanie paznokci: Stylistka najpierw oczyści i przygotuje Twoje paznokcie. Usunie wszelkie pozostałości po poprzednich lakierach i skórkach.

  2. Kształtowanie paznokci: Dopasujemy długość i kształt paznokci do Twoich preferencji (jeśli potrzeba uzupełnimy braki żelem).

  3. Hybrydowy lakier: Następnie na Twoje paznokcie zostanie nałożony wybrany kolor hybrydowego lakieru. Możesz wybierać spośród wielu modnych odcieni, aby dostosować swój mini pedicure do swojego stylu.

  4. Warstwy ochronne: Aby zapewnić trwałość, na Twoje paznokcie zostaną nałożone warstwy ochronne hybrydowego lakieru, które będą chronić paznokcie przed uszkodzeniami i zarysowaniami.

  5. Wykończenie: Na koniec Stylistka Paznokci zadba o doskonałe wykończenie kremem lub oliwką, aby Twoje paznokcie wyglądały nieskazitelnie.

  Uwaga: Cena usługi może się różnić w zależności od dodatkowych opcji. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dokładnych informacji na temat cen i dostępności.

  Naprawa paznokcia 20 min 15 PLN
  Paznokcie żelowe na naturalnej płytce 120 min 130 PLN
  Pedicure frezarkowy hybyrdowy 105 min 130 PLN
  Przedłużanie paznokci żelem 165 min 150 PLN
  Usunięcie hybrydy i położenie odżywki 60 min 70 PLN
  Usunięcie żelu i położenie odżywki 60 min 90 PLN
  Uzupełnienie paznokci żelem 135 min 120 PLN
  Zabieg na dłonie z parafiną 25 min 35 PLN
  Pedicure frezarkowy ze zdjęciem hybrydy i położeniem odżywki 90 min 110 PLN
  Pedicure frezarkowy z odżywką 75 min 100 PLN

  Opinie (65)

  5.00

  • Henna lub farbka brwi
   Beata , poniedziałek, 17 czerwiec 2024
  • Osocze łączone z fibryną podwójnie wirowane 2 probóki
   Monika, środa, 12 czerwiec 2024
  • Naprawa paznokcia
   Klaudia, środa, 12 czerwiec 2024
  • NANOPLASTIA
   Blask i wygładzenie po zabiegu gwarantowane
   Kinga, środa, 12 czerwiec 2024
  • Pedicure frezarkowy hybyrdowy, Uzupełnienie paznokci żelem
   Wioletta, środa, 29 maj 2024
  • Terapia z egzosomami - twarz
   Monika, środa, 29 maj 2024
  • Modelowanie
   Katarzyna , wtorek, 28 maj 2024
  • Baleyage niteczkowy z tonowaniem
   Karolina, sobota, 25 maj 2024
  • Pedicure frezarkowy hybyrdowy
   Magdalena, piątek, 17 maj 2024

  Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.